1

Obaveštavamo Vas da od početka ove godine smo počeli sa modernizacijom naše vagon flote koja je u ovom trenutku oko 450 vagon cisterni.
Od 01.01.2015 imamo novih 50 vagon cisterni sa godinom izrade kraj 2014.sasvim novi iz radionice .

Ovi vagoni su potpuno moderno opremljen sa najnovijim tehničkim dostignućima , potpuno sposobni za prevoz i utovar / istovar u svim modernim objektima u zapadnoj i istočnoj Evropi .

U toku ove godine ćemo nastaviti modernizaciju flote prema novim pravilima železničkih uprava.
Veća nosivost ( cca 50 t po vagonu za mix A, B , C propana i više od 57 t za butan, butadien po cca 60 t itd ) , kočione cipele od kompozitnih materijala, moderni utakačko/istakački ventili , specifični baferi , puna brzina od 120 km / h , tankovi prema najnovijim evropskim direktivama EU – TPED …. itd . , a takođe ono što je važno da smo u stanju zadržati isti nivo cena za prevoz .

Upotreba ovih vagona će obezbediti efikasniji prevoz , brži utovar / istovar , brži prevoz, mogućnost za utovar u najzahtevnijih objektima u zapadnoj Evropi.
Takva vrsta vagona će biti prvi put u našem regionu .

Sa ovim vagonima Standard Logistic će ojačati poziciju kao lider u transportu LPG-ja u regionu jugoistočne , centralne i zapadne Evrope .

Na usluzi Vama , uvek nošeni novim trendovima , zahtevima a prema poslednjim regulativama.

Leave a Reply