Glavne aktivnosti Standard Logistice su železnički transport, iznajmljivanje i nabavka vagon cisterni, popravka vagona, menadžment raspoloživih prevoznih sredstava.

Neka od naših glavnih dostignuća su organizacija mešovitih vozova (od OMV i Lukoil vagon cisterni), logističko planiranje u skladu sa posebnim sporazumom sa železnicama, kada su vagoni i od OMV-a i od Lukoila bili izmešani i preuzeti iz rafinerija, a nakon toga spojeni u veći voz koji se sastojao i od praznih i od napunjenih vagona. Glavna prednost je što se prazni vagoni nakon istovara u terminalu Mladenovac, mogu  ponovo poslati na utovar brzo nakon istovara, vagoni se preuzimaju na graničnim stanicama i kada ih se nakupi dovoljno za voz, čitav voz ide u Rumuniju na utovar, ili čak za Arpehim, Braci, Mida ili Petrotel rafineriju. Ovaj sistem smanjuje vreme tranzita na 4 dana od Petrotela do Mladenovca umesto dosadašnjih 12 dana koji su bili potrebni pre naše nove organizacije, a glavni efekat je da su troškovi transporta smanjeni za 30%.
Naš logistički sistem je baziran na smanjenju vremena transporta kontrolom svakog koraka u procesu i na tačin smanjujemo troškove transporta 30%.

examplescenarios2

U skladu sa ugovorom koji imamo sa Železnicama Srbije, obezbeđujemo godišnje brze rute za naše vozove tako da tranzit kroz Srbiju traje samo jedan dan (npr od INA rafinerije u Rijeci do Kosova u našoj organizaciji traje samo 3 dana, dok regularni železnički transport obično traje 10 dana.)

Standard Logistic takođe nudi specijalne logističke usluge za transport srodnih roba tako što organizujemo uniformna logistička sredstva (npr, isti vagoni će biti korišteni za prevoz propilena za Rumuniju, posle istovara pune se butanom u Rumuniji i posle toga se šalju brzim vozom nazad u Srbiju, posle tretmana Azotom, isti vagoni se mogu ponovoposlati na punjenje propilenom), ne treba ni napominjati kolike su usštede u transportu ostvarene na ovaj način, ali obično preko 50%.

Imamo svoje vagone strateški raspoređene po teritoriji ( npr Beograd, Skoplje, Brazi u Rumuniji, Apafa u Mađarskoj, Samuil u Bugarskoj).
Za naše klijente se podrazumeva podrška 24h dnevno.

Partnerstvo sa nekim od najvećih zapadnoevropskih transportnih kompanija  (npr DeutcheBahnSchenker ) nam omogućava veoma povoljan i visokokvalitetan prevoz iz zapadne Evrope bilo gde u jugoistočnu Evropu.