Monthly Archives

January 2015

Nova vagonska flota

By | News | No Comments

1

Obaveštavamo Vas da od početka ove godine smo počeli sa modernizacijom naše vagon flote koja je u ovom trenutku oko 450 vagon cisterni.
Od 01.01.2015 imamo novih 50 vagon cisterni sa godinom izrade kraj 2014.sasvim novi iz radionice .

Ovi vagoni su potpuno moderno opremljen sa najnovijim tehničkim dostignućima , potpuno sposobni za prevoz i utovar / istovar u svim modernim objektima u zapadnoj i istočnoj Evropi .

Read More